Kîtandin

Kîtandin an hecekirin dabeşkirina peyvan di dawiya rêzekê de ye. Kîtandina peyvên kurdî di OpenOffice.org'ê de hesan e. Dema OpenOffice.org 3 gel te hebe, pêveka "Kîtandin" daxe.


powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com