Têkilî

E-Peyam bişîne

Tu dikarî e-peyameke ji me re bişîne. Riya baştirîn ew e.

Forum

Pirsên li ser ferhengên me û zimanê kurdî di forumên me de bipirsin.
Pirsên li ser bernameyên komputerê, Linux a kurdî, Firefox û hwd. ji kerema xwe di forumên Koma PCKurd.net de bipirsin.

IRC

Kanala #pckurd di irc.freenode.net de

Girêdan (Lînk) ji Ferheng.org repowered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com